PRIVACY POLICY

Techone B.V., (hierna kortweg Techone) gevestigd aan de Westblaak 100, 3012 KM Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contact information

Westblaak 100
3012 KM Rotterdam
Phone: +31 10-306 9999
https://www.techone.nl
E-mail: info@techone.nl
KVK: 76275426

Via de website www.techone.nl van Techone worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt, zoals hieronder benoemd. Techone respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de nieuwe richtlijnen van de AVG. (http://www.privacyregulation.eu/nl/)

Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk welke persoonsgegevens Techone verzamelt en gebruikt;
en met welk doel dit gebeurt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het invullen van het contactformulier om enkele persoonsgegevens.

Techone verklaart de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door betrokkenen zelf aan ons worden verstrekt (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

 • – Naam
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:

 • – U gebruik laten maken van onze dienstverlening;
 • – Het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website;
 • – Opslag ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
 • – Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website;
 • – Het verbeteren van onze dienstverlening;

Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens:

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Na beëindiging van onze dienstverlening worden de gegevens door ons verwijderd tenzij een wettelijke verplichting ons noodzaakt deze gegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

Minderjarigen

Techone heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan de informatie.

Verstrekking aan derden

Techone verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Techone neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@techone.nl of bel ons via het op de website aangegeven telefoonnummer. Techone heeft de volgende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:

 • – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • – Wij versturen uw gegevens via een beveiligde (Comodo RSA Extended Validation Secure CA) internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

  Techone maakt GEEN gebruik van cookies. Techone maakt wel gebruik van de applicatie Google Analytics.

Indienen klacht

Techone wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Opgesteld april 2020

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.